Tarkastukset

Lakisääteiset tarkastukset

Teemme lakisääteiset tarkastukset nostureillenne ja nostoapuvälineillenne. Kun vikoihin päästään ajoissa kiinni, laitteiden turvallisuus ja käyttöikä paranevat. Kokeneet, sertifioidut tarkastajamme varmistavat nostolaitteidenne käyttöturvallisuuden ja tarkastavat niiden kunnon. Teemme tarkastukset nosturin merkistä tai valmistajasta riippumatta.

Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastus (VNa 403/2008 33§) tehdään ennen nostolaitteen ensimmäistä tai turvallisuuden kannalta merkittävän muutoksen tai uuteen paikkaan asentamisen jälkeistä käyttöönottoa tai jos työväline otetaan uudelleen käyttöön sen oltua pitkään käyttämättömänä. Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että nostolaite on asennettu oikein, sen kulkutiet ja huoltotasot ovat asianmukaiset, hallinta- ja turvalaitteet toimivat oikein ja nostolaite soveltuu käyttötarkoitukseen, jossa sitä ryhdytään käyttämään. Tarkastuksessa varmistetaan myös nostolaitteen vakavuus ja rakenteiden lujuus koekuormituksella.

Määräaikaistarkastus

Määräaikaistarkastus (VNa403/2008 34§) tehdään pääsääntöisesti vuoden välein ensimmäisen käyttöönottotarkastuksen tai edellisen määräaikaistarkastuksen jälkeen. Määräaikaistarkastuksen yhteydessä nostolaitteelle tehdään koeajo.

Perusteellinen määräaikaistarkastus

Perusteellinen määräaikaistarkastus tulee tehdä 10 vuoden kuluessa nostolaitteen ensimmäisestä käyttöönotosta (VNa403/2008 35§). Perusteellisessa määräaikaistarkastuksessa puretaan nostolaitteen rakenneosia siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta tarkastaja voi luotettavasti arvioida nostolaitteen teräsrakenteiden ja koneistojen kuntoa. Tarkastuksessa käytetään apuna ainetta rikkomattomia NDT-tarkastusmenetelmiä.

Koekäyttö suurimmalla kuormalla

Nostolaitteet kuormitetaan maksimikuormalla neljän vuoden välein. Pitkään käyttämättöminä olleet nostolaitteet koekäytetään ennen niiden käyttöönottoa.

Nostoapuvälinetarkastus

Nostoapuvälineet on tarkastettava säännöllisesti (Vna 403/2008 §5). Tarkastukset on tehtävä vuoden välein.

Nostoapuvälineet tarkastetaan silmämääräisesti kulumisen, vikojen, muodonmuutosten, venymisen, vaurioitumisen ja muiden käyttötarkoitukseen liittyvien asioiden osalta. Nostoapuvälineeksi luokitellaan mm. nostoraksit, nostovyöt, päällysteraksit, ketjuraksit, vaijeriraksit ja nostopalkit. Käytännössä siis välineet, jotka ovat nosturin kuormauselimen (koukun) ja taakan välissä. Merkitsemme tarkastetut laitteet vuosittain vaihtuvalla tarkastusvärillä, joka helpottaa tarkastustilanteen seuraamista. Toimitamme tarkastuksista raportin, josta käy ilmi tehdyt korjaukset sekä tehdyn tarkastuksen ajankohta.

Tarkastussopimus

Tarkastussopimus voi kattaa yksittäisten tai useampien nostolaitteiden vuositarkastukset. Tarkastusajat sovimme aina joustavasti tarvitsemallanne ja toivomallanne aikataululla. Tarkastuksen jälkeen toimitamme teille kirjallisen raportin tarkastuksesta sekä suosituksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Tarkastussopimus voi sisältää myös tarvittavat huollot.

Ota yhteyttä

Valitaan yhdessä toimintojanne parhaiten tukeva ratkaisu

Toimintamme käsittää nostolaitteiden suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen. Huollamme ja tarkastamme ammattitaidolla kaiken merkkiset nosturit ja nostoapuvälineet.

   020 765 6080